II Ogólnopolska Konferencja Pediatria i Neonatologia – aktualności w diagnostyce i leczeniu

16 – 17 LUTY 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający 12 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy warsztatów.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2