II Ogólnopolska Konferencja Pediatria i Neonatologia – aktualności w diagnostyce i leczeniu

16 – 17 LUTY 2018r.

KOMITET
NAUKOWY

Przewodnicząca Komitetu

Prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu
Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej

Vice przewodnicząca

Dr hab. med. prof. nadzw. Barbara Królak- Olejnik
Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu

Członkowie:

Prof. dr hab. Danuta Chlebna – Sokół ( Łódź )
Prof. dr hab. Alicja Chybicka ( Wrocław)
Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka - Szafrańska ( Bydgoszcz ) 
Prof. dr hab. Urszula Godula –Stuglik ( Zabrze )
Dr hab. Ewa Gulczyńska ( Łódź )
Prof. dr hab. Ewa Helwich ( Warszawa )
Prof. dr hab. Barbara Iwańczak ( Wrocław )
Dr hab. Bożena Kociszewska –Najman ( Warszawa )
Prof. dr hab. Przemko Kwinta ( Kraków ) 
Dr hab. Paweł Majka
Dr hab. Agnieszka Masztalerz- Migas ( Wrocław )
Dr hab. Jan Mazela ( Poznań )
Prof. dr hab. Hanryk Mazurek ( Rabka )
Prof. dr hab. Dariusz Patkowski ( Wrocław )
Prof. dr hab. Jarosław Peregud- Pogorzelski ( Szczecin ) 
Prof. dr hab. Wojciech Służewski ( Poznań )
Prof. dr hab. Wanda Stankiewicz –Szymczak ( Warszawa )
Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk ( Łódź )
Prof. dr hab. Leszek Szenborn ( Wrocław )
Dr hab. Robert Śmigiel ( Wrocław )

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2